top of page

Kurumsal

Workshop

Conference Meeting

​Stresle Başa Çıkma, Stresten Korunma, ve Doğru Nefes Alma Teknikleri:

 

Günümüz iş hayatında stresten kaçınmak ve korunmak oldukça zordur.   İnsanlar strese maruz kaldıklarında:

 

  • Anksiyete artar,

  • İnsanın kafası karışır,

  • Dikkat bozulur,

  • Kısa süreli hafıza bozulur,

  • Organize olmakta güçlük çekerler,

 

ve bütün bu olumsuzluklar kişinin iş performansına yansır.  Stres altında olanlar işlerine sağlıklı bir şekilde odaklanamazlar, hatalar yaparlar ve doğru karar vermekte zorlanırlar.   Uzun süre strese maruz kalanlarda ise bu problemler kalıcı olabilir ve uzun vadede kişinin randımanı düşer, hatta çalışanın sağlığına olumsuz bir şekilde yansıyabilir.  Bütün bunlar kurumun verimliliğini ve kârlılığını olumsuz etkiler.

Beynin Gücü’nün stres eğitimi stresin, kişi ve kurum üzerinde oluşturabilecek tüm negatif etkilerini minimuma indirmeyi ve hatta yok etmeyi amaçlamaktadır.

2. Peak Performans

*  İş Dünyasında Peak Performans

Günümüz iş dünyasında rekabet edebilmek için kurumun oldukça donanımlı olması ve fark yaratması gerekir. Çoğu uluslararası şirketler, hastaneler, Yönetim, Denetim, Muhasebe, Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetim süreçlerini ve kapasitelerini oturtmuş ve efektif bir şekilde kullanmaktadırlar ancak oldukça önemli bir husus da bu süreçlere dâhil olan çalışan ve yöneten kişilerin zihinsel kapasitelerine bu süreçler kadar önem veriliyor mu?  Modern iş dünyasında, tüm çalışanların beyinleri, her an, akıl almaz miktarda bilgi ve haberleşme akımıyla karşılaşıyor.  Bu bilgileri doğru değerlendirmek ve doğru karar verebilmek için kişilerin tüm bilişsel işlevlerinin (ör.: dikkat, konsantrasyon, hafıza, problem çözme, muhakeme vs.) zirvede olması gerekir.  Doğru verilen kararlar kurumun ekonomik gelişmesine ne kadar katkıda bulunuyorsa, yanlış verilen karar kurumun ekonomik olarak sürdürülebilirliğini de tehdit edebilir.

* Verimli Takım Çalışması – İş Dünyası

 

Bir takımın verimli ve etkili çalışabilmesi için her bireyin aynı hedefe, sorumluluklarını üstlenerek, beraber ilerlemesi gerekmektedir.  İyi çalışan bir takım, bireyin tek başına yapamayacağı kompleks işleri daha verimli ve etkili bir şekilde yerine getirebilir.  Her takımda verilen işleri üstlenemeyen veya her fikre karşı çıkan veya her şeyi herkesten iyi bilen ya da iyi bir eleman olduğu halde takım çalışmasına yatkın olmayan kişiler olabilir.  Takımın, işin her safhasında birlikte, verimli bir şekilde, hedefe doğru çalışmasını sağlamak için bireysel olarak gereken tekniklerinden faydalandırmayı amaçlamaktayız.  Bu yöntemlerle, takımı bozabilecek kişilerin ve davranışların ortaya çıkarılması ve bu kişileri  eğiterek takıma nasıl adapte edebiliriz; bunları hedefliyoruz.

 

Peak Performans işte bu problemleri doğrudan hedefleyen ve çalışanların performansını zirvede tutmak için tasarlanan bir yöntemdir.  Peak Performans ile çalışanların bütün bilişsel işlevleri objektif olarak değerlendirilir ve uygulama bittiğinde gelişmeler ve ilerlemeler objektif olarak, ölçeklerle belgelenir.

Diğer eğitimler ve workshoplar:

 

  • Çatışma Çözme eğitimleri  

  • Motivasyon eğitimleri  

  • Anne-Baba Tutumu eğitimleri- Ebeveynlikte yapılan hatalar   

  • Çocuklarda Normal Gelişim Süreçleri  

  • Biofeedback çalıştayları

bottom of page